Hoe is het zo gekomen

De huidige afdeling  VVN Gemeente Coevorden is ontstaan naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling in 1998.  De afdelingen Coevorden, Dalen, Zweeloo, Oosterhesselen en Sleen werden samengevoegd onder de nieuwe naam VVN Gemeente Coevorden.

Na enige moeilijke overgangsjaren is deze combinatie uitgegroeid tot een van de actiefste VVN afdelingen in Drenthe.  De afdeling werd opgezet door oudgediende Harry Elzer uit Schoonoord.  Het aantal medewerkers is op dit ogenblik 14 mannen en 2 vrouwen

Wij nemen deel aan veel  VVN projecten, onze voornaamste doelgroepen zijn de jongeren en de ouderen, kwetsbare groepen in onze hedendaagse samenleving.  Afgelopen jaren is de afdeling organisatorisch aangepast, dit in het kielzorg van ontwikkelingen van de landelijke VVN.

De Afdeling Gemeente Coevorden is klaar voor de toekomst.